Zelene javne površine

Javne institucije, organizacije, lokalne jedinice samouprave (općine, gradovi) kao i kantoni, entiteti i institucije i javna preduzeća na nivou države, nekada nemaju statutom predviđeno osoblje koje se bavi projektiranjem, kao i samim zasnivanjem i uređenjem zelenih površina na osnovu njihovih objekata.

U saradnji sa svim gore navedenim institucijama, Agro Projektiranje d.o.o. može da projektira razne zelene javne površine poput: travnjaka, pejsažnog oblikovanja sa svim popratnim različitim biljem, voćnjaci od javnog značaja, šume od javnog značaja…