Agronomski angažman u projektima

Razne organizacije, institucije, pravna lica, zadruge, firme, udruženja u okviru projekata iz oblasti agrara
koje organiziraju trebaju podršku stručnjaka iz ovog sektora kako bi projekat mogli da implementiraju i
realiziraju.

Naša firma, kao pravno lice registrirano za poslove konsaltinga iz oblasti savjetovanja u agronomiji, može
da ponudi sve takve vrste intelektualnih angažmana gore navedenim potencijalnim klijentima.

Pored toga, uposleni agronomi naše firme mogu da se angažiraju na ugovor o djelu kod gore navedenih
potencijalnih klijenata i projekata u koje su uključeni.

Agro Projektiranje d.o.o. ima uposlene stručnjake iz oblasti: voćarstva, povrtlarstva, ratarstva,
pčelarstva, stočarstva, akvakulture, floristike i pejsažnog oblikovanja, šumarstva, prehrambene
industrije, zaštite okoliša, ruralnog razvoja, pedologije, agrohemije, fitomedicine – zaštite biljaka i sl.