Travnjaci

Projektiranje dvorišta i vrtova često podrazumijeva projektiranje I zasnivanje i samih travnjaka. Travnjaci
zahtjevaju pripreme terena, melioracije i uređenje zemljišta, odabir zemljišta kao biosfere pogodne za
uzgoj planirane travne kulture.

Ovisno o želji klijenta, pristupa se projektiranju travnjaka koje je različito za svaku različitu vrstu travne
kulture jer sve one imaju različite zahtjeve u pogledu klime, zasjenjenosti, zemljišta, gnojidbe, intenziteta
brige i slično.

Pored travnjaka na okolo stambenih objekata, firma Agro Projektiranje d.o.o. se bavi i projektiranjem
sportskih travnjaka, travnjaka naokolo stambenih i poslovnih objekata I slično.