Izrada i pisanje projekata

Razni su javni pozivi na koje se poljoprivrednici mogu javiti kako bi ostvarili određene subvencije ili druge
benefite koje nude sami javni pozivi.

Naša firma ima uposlene agronome koji imaju certifikat i iskustvo za pisanje projekata iz oblasti agrara.

Projekti mogu biti i od javnog značaja te je naša firma ujedno i platforma koja može organizacijama ili
institucijama koje objave javni poziv omogućiti da kao plaforma izvrši kompletnu implementaciju
projekta.

Pored implementacije projekta, firma može da odradi i sva projektiranja te i samo fizičko završavanje
radova u projektu poput sadnji, uređenja i sve drugo što je predmet projekta.

Budući da firma Agro Projektiranje d.o.o. ima uposlene agronome iz svih sektora, firma može da održi i
predavanja, edukacije i radionice ukoliko su i one predviđene projektom.

Agro Projektiranje d.o.o. je prva firma u Bosni i Hercegovini registrirana kao plafroma za potpuni
koncept implementacije, konsaltinga, projektiranja projekta i izvršavanja fizičkih i intelektualnih radova
predviđenih projektom.