Ugovaranje održavanja zelenih površina stambenih i poslovnih objekata

Zgrade kao stambeni objekti obavezno trebaju da imaju svoje zelene površine kako bi stanovnici zgrade
mogli da borave u njima i imaju prirodan ambijent tokom odmora i boravka u istima.

Naša firma nudi licima ili firmama koje su zadužene za kompletno održavanje zgrada uslugu redovnog
održavanja njihovih zelenih površina.