Programi ishrane i zaštite za poljoprivredne usjeve i zasade

Poljoprivreda je biznis, a ne način života. Svakom biznisu je potrebno pristupiti ozbiljno. Zato je najbolje
prije svake proizvodne godine obratiti se stručnom agronomu koji će na osnovu parametara uzgajane
kulture i mjesta gdje je usjev ili zasad pozicioniran, dati adekvatne preporuke za uspješnu prozvodnju.
Firma Agro Projektiranje d.o.o. nudi proizvođačima voća, povrća, žitarica i krmnih kultura (djeletine,
leguminoze…), formiranje godišnjeg programa ishrane i zaštite kako bi se te proizvodnje učinile
rentabilnim i uspješnim biznisima.

Različite biljne kulture imaju različite zahtjeve za različitim hranjivima. Također, razlike su unutar vrsta
(jabuka, kruška, šljiva, ječam, pšenica, kukuruz, soja, malina, krastavac, paprika…) te unutar sorti
(Ajdared, Viljamovka, Požegača, Bc Favorit, Bc Anica, KWS Mikado, Miker, Kibrija, Kalifornijsko Čudo…)
naspram potrebama za hranjivima i adekvatnim mjerama zaštite biljaka. Neke vrste i sorte su manje ili
više otporne u odnosu na neke druge u odnosu na štete nastale biotičkom ili abiotičkom prirodom
(štetke bakteriote, mikoze ili virusi, štetni insekti, grad, niske temperature, mraz, visoke temperature,
vjetar, stagniranje vode, nizak porozitet tla, nedostatak ili suviše svjetlosti…).

Iz navedenih razloga potrebno je početkom svake proizvode godine obratiti se firmi Agro Projektiranje
d.o.o. koja će formirati adekvatne programe ishrane i zaštite za tekuću proizvodnu godinu.