Izrada dvorišta i vrtova – svi radovi – sistem “ključ u ruke”

Floristika je specijalizacija firme Agro Projektiranje d.o.o. Uposleni magistar floristike i pejsažnog
oblikovanja nakon projektiranog i dizajniranog vrta ili dvorišta daje upute ostalim uposlenima za sve
radove za izradu dvorišta.

Dvorište je u moderno doba slika svakog domaćinstva. Ljudi se sve više okreću obimnijem ulaganju u
uređenje dvorišta nego li u sam stambeni objekat (kuće, stanovi, vikendice…).

Firma je specijalizirana za sve radove do konačno formiranog vrta ili dvorišta. Jako je bitno odabrati botaničku kompoziciju
ukrasnog bilja, a postoje različiti stilovi rasporeda i odabira ukrasnog bilja prilikom projektiranja i izrade
dvorišta i vrtova te zbog toga firma upravo i ima uposlen specijaliziran kadar.
Uposlenici firme, koji izvode sve popratne radove, su obučeni i specijalizirani za sve popratne operacije.

Firma posjeduje potrebnu mehanizaciju i opremu za ove poslove. Upravo iz toga razloga koristimo frazu
sistem “ključ u ruke” jer Agro Projektiranje d.o.o. nudi kompletnu uslugu – projektiranje, dizajniranje i
sve radove oko izrade dvorišta i vrtova.

Vrtovi zahtjevaju redovno godišnje održavanje, zbog toga firma ima uposlenog magistra zaštite biljaka
koji prati stanje zasađenih biljaka, preporučuje adekvatna sredstva ishrane i zaštite, preporučuje ostalim
uposlenicima firme kako orezivati i održavati zasađene biljke i slično.