Vrtovi i dvorišta

U firmi Agro Projektiranje d.o.o. je uposlen magistar floristike i pejsažnog oblikovanja. Na upit klijenata
firma radi projekat dvorišta i vrtova.

U posljednje vrijeme se sve više pridaje pažnje dvorištu i vrtu nego li samoj kući ili nekom drugom
objektu. Razlog tome je što ljudi žele da više vremena provode u vrtu i dvorištu nego li u samom
stambenom objektu. U istim tim vrtovima žele da organiziraju zidove, pregrade, travnjake, bazen,
vještačke potočiće. Sve ovo podrazumijeva i raspored raznog ukrasnog bilja, kao i sadnica voćarskih
kultura koje su kalemljene na takvim podlogama koje su patuljaste, stubaste i slično, kako ne bi zauzele
preveliki prostor.

Firma se bavi daljnim uzgojem sadnica nabavljenih od registriranih rasadnika koje pripazi duži vremenski
period, sadi ih u velike saksije, prihranjuje, navodnjava, aplicira zaštitna sredstva, orezuje i slično.

Razlog tome je što se na tržištu prilikom projektiranja vrtova i dvorišta traže višegodišnje sadnice voća ili
ukrasnog bilja koje su već razvijene krošnje kako bi sam projektirani vrt ili dvorište davali dojam kao da
su ranije uređeni.

Agro Projektiranje d.o.o. je prva firma registrirana u Bosni i Hercegovini koja izrađuje projekat
kompletnog dvorišta ili vrta u saradnji sa stručnjacima, akreditiranim inžinjerima floristike, građevine,
arhitekture i slično.