Podizanje voćnjaka, rezidbe, uređenja, održavanja

Firma Agro Projektiranje d.o.o. je plaforma za projektiranje i konsalting. Nakon projektiranih voćnjaka, tj.
izrade plana projekta voćnjaka, firma pored izrađenog plana, nudi i kompletnu uslugu podizanja
voćnjaka. Firma ima uposlenike koji su specijalizirani za ove radove. Također, firma posjeduje i bagere,
traktore, samohodne mašine i ostalu opremu potrebnu za sve radove oko pripreme zemljišta i samo
zasnivanje zasada.

Projektiranje i zasnovane zasade voća je potrebno održavati. Agrotehničke i pomotehničke radove je
potrebno da odrade stručne i specijalizirane osobe. Agro Projektiranje d.o.o. ima uposlene agronome,
poljoprivredne tehničke te specijaliziran kadar za rezidbe, uređenja, košnje, kao i primjenu gnojiva te
sredstava za zaštitu biljaka (fungicidi, insekticidi, herbicidi, repelenti…).

Pored zasada koje je firma projektirala, u ponudi je održavanje već postojećih zasada.
Frima nudi i kompletan repromaterijal za održavanje voćnjaka.