Izlazak na teren

Poljoprivredni proizvođači se bore sa različitim problemima u svojim biljnim proizvodnjama. Da li se radi
o voćarskoj, ratarskoj ili povrtlarskoj proizvodnji, ili je u pitanju problem sa ukrasnim biljem i
hortikulturom – za rješavanje nastalih problema u zasadima, usjevima, vrtovima, travnjacima itd. –
potrebna je dijagnostika stručnog lica – agronoma – koje će dati adekvatne mjere za rješavanje nastalog
problema.

Firma Agro Projektiranje d.o.o. ima uposlene stručne agronome iz svih sfera agronomije koji, na poziv
klijenata – poljoprivrednika, izlaze na teren, vrše dijagnostiku problema, nude rješenje za nastali
problem itd.

Poljoprivredna proizvodnja zahtjeva angažman stručnog lica jer se ipak radi o proizvodnji hrane i
potrebno je dati preporuke u skladu sa zadovoljavanjem kodeksa ekologije i zaštite okoliša.