Zelene površine naokolo stambenih i poslovnih objekata

Svjedoci smo ekspanzije gradnje stabmenih zgrada u svim našim gradovima. Često su investitori i
nadzorni organi u potrebi da dodatno angažuju firmu koja će da naokolo ovih objekata isprojektira
zelene površine. Potencijalni kupci stanova će svakako da se radije odluče za kupovinu onih stanova koji
imaju planirane zelene površine zbog kvalitete života i boravka na takvim mjestima. Svaka stambena
zgrada izgrađena bez planirane zelene površine je čist promašaj. Zato, firma Agro Projektiranje d.o.o.
nudi svim onim koji se bave investiranjem i izgradnjom ovakvih objekata saradnju. Projektiranje vaših
zelenih površina je naša briga.

Agro Projektiranje d.o.o. se bavi i projektiranjem zelenih površina nakolo poslovnih objekata. Firme
često, zbog proširenja poslovanja, moraju da kupuju zemljište na atraktivnoj lokaciji i da vrše gradnju
novih objekata koji će služiti za poslovanje firme u raznim varijantama.

Kako građevinske firme nemaju stručni kadar, iskustvo, znanje niti kapacitet za uređenje zelenih
površina naokolo ovih objekata, izradu projekta tih zelenih površina u smislu pejsažnog oblikovanja,
firma Agro Projektiranje d.o.o. , kao prva firma u Bosni i Hercegovini registrirana za ovu djelatnost, može
obaviti sve navedeno uz visok kvalitet rad te stručnu podršku.