Agronomski angažman u udruženjima i zadrugama

Agro Projektiranje d.o.o. nudi saradnju udruženjima i zadrugama iz oblasti agrara kojima trebaju
stručnjaci iz raznih podoblasti i srodnih oblasti poljoprivredi, šumarstvu, prehrambenoj tehnologiji,
zaštiti okoliša i slično.

Ovisno o statutu zadruga i udruženja iz oblasti agrara koji bi bili potencijalni klijenti za ovu uslugu koju
nudi firma Agro Projektiranje d.o.o., firma nudi svaki vid saradnje i angažmana nje kao pravnog lica ili
njenih uspolenih i angažiranih stručnjaka kao fizičkih lica.

Agro Projektiranje d.o.o. je prva registrirana firma u Bosni i Hercegovini koja se bavi ovom djelatnošću.