Izrada i pisanje biznis planova

Svi nivoi vlasti sve više daju pažnje agraru te objavljuju javne pozive kako bi na određen način i prema određenim krijerijima sufinansirali razne biznis planove iz oblasti agrara. Većina projekata podrazumijeva i izradu kvalitetnih biznis planova.

Agro Projektiranje d.o.o. je firma koja, pored raznih drugih usluga, nudi i intelektualnu uslugu izrade biznis planova za klijente.