Zasnivanje travnjaka, košnje, uređenja, održavanja

Projektiranje travnjaka nimalo nije lagan posao. Nakon projektiranog travnjaka treba pristupiti
pravilnom zasnivanju travnjaka. To zahtjeva detaljne melioracije i uređenje zemljišta, pripremu terena,
korištenje specifičnih đubriva, zemljišnih supstrata te drugih dodataka.

Travnjaci se mogu zasnivati uz pomoć travnatih tepiha ili direktnom sjetvom.
Za sve ove poslove u firmi su uposleni radnici koji su specijalizirani za sve radove oko zasnivanja
travnjaka.

Godišnje košnje, đubrenja i ostala održavanja travnjaka su također jedna od usluga koje firma nudi.