Ugovaranje održavanja javnih zelenih površina

Javne zelene površine su u vlasništvu javnih preduzeća, lokalnih samouprava i slično. Najčešće javna
preduzeća ne stižu da održavaju te zelene površine pa objave tendere i javne pozive gdje nude firmama
iz privatnog sektora da obavljaju ove poslove.

Firma Agro Projektiranje nudi ugovaranje održavanja javnih zelenih površina jer ima obučen kadar koji
može adekvatno da se odazove ovom izazovu.